Kampster za nastavnike

Za buduće autore seminara u prosveti: Najvažniji saveti i koraci pri akreditaciji

Kampster Admin Kampster tim · Kampster d.o.o

Za buduće autore seminara u prosveti: Najvažniji saveti i koraci pri akreditaciji

Stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju poslednjih godina se višestruko transformisalo, što je rezultat izmena u koncepciji obrazovno-vaspitnog sistema. Kako formalno obrazovanje za nastavnike i učitelje ne uspeva da isprati sve promene koje prate obrazovnu praksu, zahtevi za dodatnim usavršavanjem nastavnika konstantno rastu.

Pored potrebe da konstantno prate obrazovne trendove i razvoj, nastavnici pred sobom imaju i veliki zadatak da kroz celoživotno učenje i nastavnu praksu objedine različite oblike i programe formalnog, neformalnog i informalnog obrazovanja, a spoj navedenog daje najveći učinak na razvoj digitalnih, socio-emocionalnih, medijskih, finansijskih i drugih kompetencija.

U obrazovnom sistemu Srbije, a prema Pravilniku o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (Službeni glasnik RS, br. 81/17 i 48/18) zaposleni u prosveti na godišnjem nivou imaju obavezu pohađanja akreditovanih i neakreditovanih oblika usavršavanja, koji razvijaju kompetencije za uže stručnu oblast, poučavanje i učenje, podršku razvoju ličnosti deteta i učenika, za komunikaciju i saradnju.

Prema zvaničnom saopštenju Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja  raspisivanje konkursa za nove programe stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, predviđenih članom 7. stav 1. Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, planirano je za oktobar 2021. godine.

Za sve buduće autore seminara, Kampster izdvaja najvažnije savete i korake u postupku akreditacije programa obuka.

Koje korake obuhvata proces akreditacije programa obuka?

Proces akreditacije programa obuka sastoji se od sledećih važnih koraka:

 • objavljivanje javnog poziva za akreditaciju - pratite veb sajt i njuzleter Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja,
 • podnošenje prijave za akreditaciju, sa pratećom dokumentacijom,
 • zasedanje oblasnih/predmetnih komisija,
 • provera centralne komisije,
 • donošenje odluke o odobravanju/odbacivanju predloga programa obuka,
 • žalbe i odlučivanje po prigovorima,
 • donošenje konačne odluke o odobravanju/odbacivanju predloga programa obuka,
 • izrada kataloga programa stalnog stručnog usavršavanja.

Koji su najvažniji saveti za buduće autore akreditovanih programa obuka?

 • razmotrite kako izgledaju programi obuka iz kataloga programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2018/2019, 2019/2020. i 2020/2021. godinu dostupnu na sledećem linku,
 • oformite tim za realizaciju seminara,
 • pronađite organizaciju, školu ili udruženje koje će stati iz vašeg seminara kao organizator,
 • dobro pročitajte sve stavke konkursa i ispratite sve korake elektronske prijave,
 • nemojte zaboraviti i slanje potrebne konkursne dokumentacije poštom,
 • više puta proverite da li je vaš predlog programa obuke u skladu sa grupom kompetencija i prioritetnom oblašću, i najvažnije
 • dogovorite sa koautorima i realizatorima, ali i organizatorima, honorar za realizaciju ili autorsku izradu seminara.

Ipak vam je potrebna pomoć za celokupan proces akreditacije programa obuka sa konkretnim koracima i savetima iz prakse? 

Kampster ima rešenje za vas - novi detaljan interaktivni seminar

Za sve vas koji žele da podele svoja znanja sa ostalim kolegama iz prosvete i imaju entuzijam, kompetencije i stručne afinitete da baš vaš program obuke bude u katalogu programa stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, Kampster je pripremio NOVI detaljan, konkretan, precizan i postupan jednomesečni seminar pod nazivom “Kako akreditovati programe obuka u prosveti - konkretni koraci i saveti iz prakse”. 

Na ovom seminaru, naš predavač, autor i realizator akreditovanih programa obuka, Ana Zdravković, master istoričar, karijerni trener i edukator, predstaviće vam koji propisi uređuju oblast stručnog usavršavanja u prosveti, šta se podrazumeva pod pojmom “akreditovani program obuke u prosveti”, ali i ko može biti autor i realizator akreditovanih programa obuke u prosveti.

Takođe, na ovom seminaru saznaćete i koji su koraci u akreditaciji programa obuke, koja prava i obaveze imaju autori i realizatori programa obuke koje je odobrio Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV) ili Pokrajinski zavod Vojvodine. Isto tako, seminar će vam dati konkretno smernice kako se pišu ciljevi programa obuka, kako obezbediti trojstvo organizator – autor - realizator, ali i šta raditi u sitacijama da nemate iskustva u realizaciji programa obuka.

Ovaj interaktivni, praktični seminar odgovoriće vam i na sve nedoumice kako da prilagodite obuku zvaničnim zahtevima za akreditaciju, kako da popunite elektronski i štampani materijal, ali i šta raditi ukoliko vaš program obuke bude odbijen. Ana će vam na seminaru dati i savete iz prakse koji se tiču vaših prava kao autora i realizatora odobrenog programa obuke, ali i vaših dužnosti. Seminar sadrži teorijski i praktični deo, pomoću kog možete vežbati izradu predloga programa obuke pre zvaničnog otvaranja konkursa.

PRIJAVA ZA KURS JE SADA OTVORENA: Kreirajte svoj akreditovani program, upotpunite svoj CV, steknite kompetencije za napredak u zvanju, a uz imate i priliku da zaradite

Da li znate da realizator jednodnevne obuke može zaraditi i do 10.000 dinara za svaki realizovani program obuka? Ne propustite šansu da naučite kako akreditovati programe obuka u prosveti - PRIJAVITE SE.

SAMO ZA NASTAVNIKE DO KRAJA MESECA: Uz kod NASTAVNIK80 imate specijalni popust na seminar koji vam je sada dostupan po ceni od 1499 dinara.

2021-07-10

Autor: Kampster Admin Kampster tim · Kampster d.o.o

Administrator Kampster zajednice.

Imate pitanja za Kampster? Javite se: