Politika privatnosti

Vaši podaci se čuvaju na sigurnom. Vaši lični i kontakt podaci, osim javnih podataka koje korisnik odabere da budu vidljivi ostalim korisnicima, neće biti nikada biti javno objavljeni. Korišćenjem Kampstera možemo sačuvati kolačiće na Vašem računaru. U partnerstvu sa nezavisnim oglašivačima oni mogu postaviti kolačić na Vaš računar, ali Vaši lični podaci za identifikaciju neće biti javno objavljeni niti deljeni sa trećim licima. Zajedno sa nezavisnim oglašivačima možemo prikupljati i obrađivati Vaše podatke kao što su: IP adresa, pretraživač koji koristite, server na koji ste povezani. Kolačiće možemo iskoristiti za prikazivanje oglasa. Radi zaštite korisnika i autorskih prava zadržavamo mogućnost da svaku zloupotrebu istražimo, prijavimo i pokrenemo pravne akcije u skladu sa zakonskim mogućnostima.

S obzirom da profil kreiramo isključivo na osnovu Vaše saglasnosti, u svakom trenutku možete da povučete Vašu saglasnost i uputite zahtev za brisanje profila mejlom na [email protected] , nakon čega ćemo obrisati sve podatke koje posedujemo o Vama.

Načini plaćanja

Plaćanje na našoj platformi je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina:

  • Platnim karticama
  • PayPal onlajn naplata
  • Uplata na račun

Izjava o konverziji

Sva plaćanja će biti obavljena u dinarima (RSD). Ukoliko se plaća platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, dinarski iznos transakcije ce biti konvertovan u settlement valutu Banke (EUR) prema kursu Narodne Banke Srbije. Pri zaduživanju Vaše platne kartice, već konvertovan iznos ce se konvertovati u Vašu lokalnu valutu, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica.

Postupak reklamacije

Kursevi koji se prodaju putem naše onlajn platforme predstavljaju vid isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa već onlajn putem prikaza lekcija, videa, audio snimaka, kvizova i igrica na platformi. Kompanija Kampster d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za greške kupaca, proizvode pogrešno kupljene ili bilo koje druge greške koje se odnose na Vaše postupke prilikom kupovine na Web sajtu i u tim slučajevima reklamacija nije moguća. Ukoliko imate nepravilnosti u radu prilikom kupovine kurseva na Web sajtu ili niste dobili kupljeni kurs, molimo Vas da kontaktirate korisnički servis [email protected] ili na broj +381 62 777 244 i mi ćemo se potruditi da otklonimo nepravilnosti kako biste dobili kupljeni kurs. Ukoliko želite da započnete proces reklamacije, potrebno je da nam se obratite na email [email protected] sa zahtevom za reklamaciju. U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korištena za plaćanje. Ovo znači da će naša banka na naš zahtev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Pravo na povraćaj novca

U slučaju odustanka od kursa ili nezadovoljstva, potrošač ima pravo na zahtev za povraćaj novca ili na zahtev za zamenu za drugi kurs ukoliko je reklamacija podneta u roku od 14 dana od datuma izvršenja uplate, i ukoliko nije pređeno više od 1/4 (jedne četvrtine) kursa. Od pravila nije moguće odstupati usled politike isplate dugovanja autorima i mentorima kurseva na Kampster platformi. Zamena se vrši za kurs u istom cenovnom rangu, jeftiniji ili doplatom razlike za skuplji. Zahtev se šalje elektronskim putem na adresu [email protected].

Troškovi vraćanja novca

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac.